مصورسازان نرم افزار

نقشه های GIS

شرکت مصور سازان با تکیه به متخصصان درون شرکت اقدام به تهیه نقشه GIS شهرهای ایران مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) نموده است که از این نقشه ها برای ارائه سرویس ها و محصولات خود استفاده کرده و علاوه بر آن سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی در جهت استفاده از اطلاعات، در قالب خرید یا همکاری استفاده می نمایند.

با توجه به هزینه بالای نقشه های وکتور(Vector) بر آن شدیم تا نقشه هایی ارزانتر و با کیفیت ارائه دهیم.
اهم آیتهای پشتیبانی شده در این نقشه ها عبارتند از:
1-    شبکه معابر
2-    Direction: جهت حرکت (برای مثال شرق به غرب) و یک طرفه یا دو طرفه بودن خیابان.
3-    Street ID: دسته بندی سگمنتها بر اساس نام خیابان و اصلی و فرعی بودن.
4-    جدا سازی خیابانهای اصلی و فرعی.
5-    فرمتهای قابل درک برای نرم افزار ARC GIS.
6-    لایه های کاربری اراضی.
7-    لایه های اماکن.
8-    Routable بودن نقشه ها.
9-    این نقشه به صورت کامل در شرکت مصور سازان تولید شده است و به روز رسانی خواهد شد.
10-    از نظر کیفیت و حجم داده ها این نقشه با نقشه گوگل برابری می کند.

توانمندی ها:
•    تهیه و آماده سازی انواع نقشه های شهری در قالب استاندارد های جهانی همچون Tele Atlas, NAVTEQ's, Esri
•    تولید محصولات الکترونیکی مبتنی بر اطلاعات و نقشه های شهری
•    طراحی Web GIS و ارایه خدمات مبتنی بر Web و Desktop
•    طراحی انواع محصولات نرم افزاری مبتنی بر GIS برای ثبت و به روز رسانی اطلاعات سازمانها، خدمات AVL ، مسیریابی و ناوبری (Navigation)
•    تحلیل ، پردازش وآمده سازی داده ها
•    شناسایی عوارض
•    تبدیل داده های رزتری به وکتور
•    Feature Extraction (تبدیل داده های رستر با پردازش تصور به داده های وکتور)

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.