مصورسازان نرم افزار
  • جذب و توانمند سازی نیروهای فروش و بازاریابی شرکت های دارویی و آرایشی بهداشتی
    امروزه توجه به نیروی انسانی و کارایی و توامندسازی آن بخش اعظم هزینه های سازمان را به خود اختصاص می دهد. ...
  • Marketing Information System مدیریت اطلاعات بازاریابی
    سامانه ماريس به شركت هاي دارويي، آرايشي-بهداشتي و تجهيزات پزشكي در اعمال سياست هاي بازاريابي و برنامه ريزي، تحلیل فروش و كنترل صحت اجراي آنها كمك شاياني مي كند. ...
  • GIS نقشه های وکتور vector تهران
    شرکت مصور سازان اقدام به تهیه نقشه GIS شهرهای ایران نموده است که علاوه بر استفاده در محصولات خود، سازمانهای دولتی و خصوصی نیز در قالب خرید از آن استفاده می نمایند.
بیشتر...